Jak uczymy

 

 

Umysł jest procesorem, który przetwarza wiele informacji na raz jak też angażuje wykonywanie wielu czynności jednocześnie,  że jest on szybszy od najszybszego super komputera na świecie. Umysł każdego człowieka jest unikalny, inny i w zasadzie uczenie się zmienia jego strukturę i sposób w jaki postrzegamy świat.

Dość często inteligencję pojmuje się jako umiejętność rozwiązywania matematycznych zagadek, logicznego rozumowania, podczas gdy uczeni rozróżniają więcej typów inteligencji, są to inteligencja językowa, wizualno-przestrzenna, muzyczna, ruchowa, logiczno-matematyczna, interpersonalna, intrapersonalna, oraz przyrodnicza.  Wiedza teoretyczna, oparta o badania oraz nasze doświadczenie uczy nas, że nie ma jednej skutecznej metody nauczania, dlatego na każdą lekcję z osobna dobieramy to co najlepsze z każdej z metod oraz odpowiednie metody i materiały, które są przyjazne dla Małego i Dużego.

Ponieważ język służy do komunikacji – stosujemy podejście komunikatywne, realia, teatralizację i gry językowe. Nie ograniczamy się wyłącznie do „standardowej metodyki”, poszerzamy nasz warsztat również o najnowsze zdobycze naukowców z kognitywistyki i językoznawstwa oraz ciekawe materiały własnego autorstwa jak też tym co „wyłowiliśmy z sieci”. W przypadku dzieci wykorzystujemy naturalną ciekawość poznawczą dziecka, chęć do podjęcia ryzyka oraz potrzebę ruchu.

Na naszych lekcjach wykorzystujemy realia, gry językowe, nowoczesne gry planszowe, świetne podręczniki, autorskie materiały i nowoczesne technologie, chcemy aby uczeń wychodził z lekcji zakochany w języku angielskim, chcemy żeby czuł się nim oczarowany.