Spot

Znane i mniej znane przygody pieska, który ma na imię Spot!

Spot uczy przyimki określające miejsca, kolorów, słownictwa związanego z zabawą na dworze i wielu innych zwrotów i słówek!

Where is Spot?

Spot looks at colours

Spot goes to the farm

Spot in the Woods

Spot goes to school

Spot makes a cake